ปฏิทินการจองเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี

ปฏิทินการจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป (16 ธ.ค59-13พ.ค60)

ปฏิทินการจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป อดีตเจ้าอาอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 จำนวน = 996 เจ้าภาพ (ไม่ระบุวัน 5 เจ้าภาพ)

ข้อมูล โดย พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ วัดโพธิสมภรณ์

800 total views, 4 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: