พระองค์ภาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) อดีตเจ้าอาอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม ณ เมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

1,028 total views, 2 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: