หลวงตามหาบัว ลา หลวงปู่จันทร์ศรี ไม่มาเกิดอีก


พระอุดมญาณโมลี หรือหลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป กับ พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน จากหนังสือ ตอนหนึ่ง…

…ในคราวที่หลวงตาอาพาธหนักครั้งสุดท้าย หลวงปู่ติดตามสอบถามอาการอาพาธด้วยความห่วงใย และได้ไปเยี่ยมหลายครั้ง
ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขณะที่หลวงปู่กำลังจำวัดอยู่ ได้ฝันว่า “หลวงตาเข้ามาหาในสภาพปกติ ไม่มีสายระโยงระยาง และกราบ ๓ ครั้ง แล้วพูดขึ้นว่า เจ้าคุณผมมาลานะ หลวงปู่จันทร์ศรีก็ถามว่า จะลาไปไหน หลวงตาตอบว่า ไปที่ไม่เกิดอีก ให้เจ้าคุณอยู่ต่อไปนะ ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ จากนั้นก็หายตัวไป”

พอหลวงปู่ตื่นขึ้นมา ดูนาฬิกา ก็เป็น เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. จากนั้นก็มาไห้วพระสวดมนต์ แล้วนั่งภาวนา ในความรู้สึกเวลานั้น คิดว่าหลวงตาคงไม่ได้อยู่กับเราแล้ว และเชื่อว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกอย่างแน่นอน ก็พอดีมีรถมารับแจ้งข่าวว่า หลวงตาละสังขารแล้ว เมื่อจวนสว่างของวันนี้ เวลา ๐๓.๕๓ น.

1,588 total views, 2 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: