๓ มี.ค ๖๐-รายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

๓ มี.ค ๖๐-รายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลแด่พระอุดมญาณโมลี หรือหลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม ประจำวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐


ประมวลภาพ

3,036 total views, 2 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: