ประชุมเตรียมพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี หรือหลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร และออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

วันนี้ ( 3 มี.ค. 60 ) เวลา 15.00 น. ที่ศาลา 100 ปี วัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี หลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวํโส) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ , นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มัคนายกวัดโพธิสมภรณ์ , นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการประกอบพิธีถวายพระอุดมญาณโมลี

ทั้งนี้ ในการประกอบบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ศพพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันฺททีโป) กำหนดจัดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. จัดให้มีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 10 รูป พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ 10 สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉัน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 100 รูป เวลา 12.00 น. พระสงฆ์ 105 รูป รับทักษิณานุประทานเวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี กำหนดประกอบพิธีระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีเชิญสรีระสังขารพระอุดมญาณโมลี จากศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นประดิษฐานบนเมรุชั่วคราวนกหัสดีสิงค์ วัดโพธิสมภรณ์ เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม , วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ 105 รูป รับทักษิณานุประทาน พระสงฆ์ 10 รูป สวดพุทธมนต์ พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระแล้วรับพระราชทานฉัน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ 500 รูป เวลา 16.00 น. พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร พระราชทานเพลิงศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ ณ เมรุชั่วคราว วัดโพธิสมภรณ์ เวลา 08.00 น. เชิญอัฐิพระอุดมญาณโมลี กลับมายังศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ 200 รูป และเวลา 12.00 น. พระสงฆ์ 20 รูป สวดมาติการบังสุกุล เป็นอันเสร็จพิธี

ประมวลภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 244
ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC6003030010082

4,747 total views, 1 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: