รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรม 6 ก.พ 60

รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล

รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแด่พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มี ๖ คณะ ดังนี้
คณะที่ ๑ ครูสมาธิสาขา ๓๒ รุ่นที่ ๒๙
คณะที่ ๒ ท.พ.สมศักดิ์ ภูมิอมร
คณะที่ ๓ คุณจิรวัฒน์ มีแพง และดร.นฤมล ทองไว พร้อมคณะ
คณะที่ ๔ คุณมัลลิกา วิโรจน์วงศ์
คณะที่ ๕ ลูกศิษย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป ๑๐๕ปี
คณะที่ ๖ คณะศิษยานุศิษย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.

ประมวลภาพ

44 total views, 13 views today

4,361 total views, 3 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: