โอวาทธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี

13716005_659952824160891_1150879080143081513_nถ้าเขายกย่องเราว่าปฏิบัติดี เราต้องถามตัวของเราอีกว่า เราดีอย่างเขาพูดหรือไม่ ถ้าเขาว่าเราชั่ว เราก็ถามตัวของเราอีกว่า เราชั่วอย่างเขาว่าหรือไม่ ถ้าใจมันวางได้ มันไม่ยึด ไม่ถือ ไม่เอามาเป็นอารมณ์ จิตนั้นก็ได้รับความสบาย นั่นแหละเรียกว่าเป็นผลแห่งการปฏิบัติ

โอวาทธรรมองค์หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
(พระอริยะเจ้าผู้มากล้นด้วยเมตตาธรรม อายุ ๑๐๕ ปี ๘๕ พรรษา)
ที่มา ตึกภูมิสิริ ชั้น 28c วชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

1,700 total views, 3 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: