วันที่ยังไม่มีเจ้าภาพจองสวดพระอภิธรรม

ประกาศเพื่อทราบ

เมื่อวันอังคาร ที่27 ธ.ค 2559 ทางคณะสงฆ์วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกำหนดการ และเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ได้แจ้งวันที่ยังไม่มีเจ้าภาพจองสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ดังนี้

มกราคม 2560

-วันที่ 19,23,25,26,27,30 และ 31

กุมภาพันธ์ 2560

-วันที่ 3,5,6,7,9,13,14,15,16,17,20,21,24,25,26,27และ 28

มีนาคม 2560

-วันที่ 1-23

สำหรับ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม ครบ 100 วัน
-สวดพระอภิธรรมเวลา 19.00 น.

สามารถจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ได้ที่
พระศิริพล 086-214-6455
คุณศรัณยา 086-780-8899

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 27 ธค. 2560
โดย พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์(วิชาน อภิชาโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ วัดโพธิสมภรณ์

1,494 total views, 1 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: