พระราชวราลังการ(สิงห์ อินทปญโญ)

Prarachavaralangkalพระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

พระราชวราลังการ (สิงห์ อินทปญโญ ) เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 บิดาชื่อ นายเป มารดา นางสอน เป็นชาวบ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย บรรพชาวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2499 วัดโพธิ์ชัย ตำบลสามผง อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนมและอุปสมบท วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดเดียวกันโดยมี พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตต โก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทัด กุสลจิต โต เป็นพระกรรมวาจารย์ พ.ศ.2495 สำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ประชาบาลบ้านโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ. 2502 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีวิชัย พ.ศ.2515 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดโพธิ์สมภรณ์ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชการที่ “พระครูสิริสารสุธี พ.ศ. 2528 ”ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชอพ) ในพระราชทานทินนามเดิม พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระมงคลนายก” พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวราลังการ”

พระราชวราลังการ แสดงสัมโมทนียกถาว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ในตอนแรกคาดว่าจะอยู่ไม่ได้แต่ก็สามารถอยู่มาได้จนครบ 52 ปี (2503) ได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งบ้านเมือง เอกชน และประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ให้ความร่วมมือ และมีความคุ้นเคยกัน สนิทสนมช่วยเหลือเจือจุนเป็นกันเอง โดยเฉพาะ สว.สุพร สุภสร ทักทายปราศรัยทำให้อุ่นใจสบายใจ แต่ก่อนไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการ จนในปี 2542-2543 เจ้าคณะจังหวัดรูปก่อน ได้เปลี่ยนเป็นรองเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะภาค พระคุณเจ้าจึงได้รับการเสนอให้เป็นเจ้าคณะจังหวัด (ผู้ว่าพระ) และจากการที่ท่านไม่ชอบพูด ไม่ชอบคุย พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงให้คำแนะนำว่าท่านควรออกรับงานเพื่อแสดงตนให้ประชาชนได้รู้จัก พระคุณเจ้าจึงได้คิดและนำหลักคิดที่ท่านปฏิบัติมาสั่งสอนญาติโยมว่า ท่านมีข้อคิดในการปฏิบัติตนว่า “ทำในสิ่งที่ทำได้ ใช้ในสิ่งที่จำเป็น เล่นๆ ไปตามเกมส์” กล่าวคือตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มั่งมีด้วยความประหยัด ซื่อสัตย์ต่อตนและคนดี กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์อุดรธานี

S__39034909

S__39034910

กิจกรรมการเตรียมงานถวายมุทิตาสักการะ พระเทพมงคลนายก

2,400 total views, 4 views today

Facebook Comments
โพสที่เกี่ยวข้อง: