รู้จักเรา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) ในวันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐... อ่านต่อ...

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์

พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มสร้างพระเจดีย์ ดังนี้ “เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาตมาภาพได้ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันนี้...

พระพุทธรัศมี

ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดโพธิสมภรณ์ "พระพุทธรัศมี" พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย อายุประมาณ ๖๐๐ ปี ...

พระพุทธรูปศิลาแลง

ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดโพธิสมภรณ์ พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประธานพร สมัยลพบุรี อายุ ประมาณ ๑,๓๐๐ ปี ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถ...
ชีวิตน้อยนัก
"จะทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศล ก็ให้รีบๆทำเสีย เพราะชีวิตเป็นของน้อยนัก" (หลวงปู่ฝากไว้ 101)
อย่าประมาท
"...ขอให้ลูกหลานทุกคน จงรีบเร่งสร้างความดีใส่ตน อย่าพากันประมาท เพราะสักวันหนึ่ง เราต้องจากโลกนี้ไป..."
ภาวนาไม่เลือก
"การภาวนาไม่ใช่ว่าจะทำวันหนึ่งวันเดียวได้ ต้องอาศัยทำบ่อยๆ ทำทุกวัน ทุกเวลานาที...ไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา"
วัดรอบตัวเอง
"พวกเรานี้หันหน้าเข้ามาวัด คือวัดตัวเองให้รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่ว สำหรับการปฏิบัตินั้นเป็นปัจฺจตฺตํ คือรู้เฉพาะตัวเอง"

โพสล่าสุด

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรยุต) และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ สวดพระอภิธรรมทุกวัน เริ่ม เวลา ๑๙.๐๐ น….

3,115 total views, no views today

โพสน่าสนใจ